+90 (224) 372 60 01      info@burkasan.com
Tehlikeli Atık Taşıma


Uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman insanların ölümüne, yaralanmasına ve hastalıklara ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, sıvı ve gaz halindeki atıklar “tehlikeli atıklar” olarak adlandırılır. Bu atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak depolandıktan sonra atığın özelliklerine uygun araçlarla taşınmaları gerekir.

BURKASAN Atık Yönetimi Şirketi olarak 140 farklı tehlikeli atık kodunu içeren tehlikeli atık taşıma lisanslarımız kapsamında, hizmet verdiğimiz işletmelerin tehlikeli atıklarını güvenli bir şekilde lisanslı bertaraf tesislerine taşımaktayız.