+90 (224) 372 60 01      info@burkasan.com
Personel İstihdamı ve Yönetimi
 
**Atık sahasının gereksinimi doğrultusunda saha personeli, forklift veya iş makinesi operatörü istihdamı sağlıyoruz.
**Atık sahasında görev yapacak personelin tüm özlük hakları şirketimize ait olmaktadır.
**Personeller işe başlamadan önce ve belirli aralıklarda BURKASAN yetkilileri ve iş güvenliği uzmanları tarafından saha ve iş güvenliği eğitimlerine tabi tutulmakta ve verilen eğitimlerin kayıtları işletmelerle paylaşılmaktadır.
**Çalışacak personel için sosyal güvencelerinin yanı sıra, 250.000 TL’ye kadar işveren sorumluluk sigortası yaptırılmaktadır.   
  Atık sahalarının düzenli şekilde yönetilebilmesi için, çalıştığımız işletmelerde tam zamanlı hizmet
personelleri istihdam ediyoruz
..