+90 (224) 372 60 01      info@burkasan.com
İş Güvenliği Önlemleri

** Alanında deneyimli iş güvenliği uzmanları tarafından atık sahalarını bizzat yerinde ziyaret ederek kapsamlı bir risk değerlendirme
** İş güvenliği uzmanları belirli periyotlarla, yetkililere önceden haber vererek atık sahalarını denetlerler.
** Denetimler sonucu tespit edilen hususlar dokümanlarıyla birlikte işletme yetkilileriyle paylaşılır.
** Atık sahalarına gelmesi muhtemel tüm atıklar tespit edilir ve bu atıkların ne şekilde yönetileceği hususunda özel prosedür ve
** Oluşturulan prosedür ve talimatlar teorik ve pratik eğitimler şeklinde saha personellerine aktarılır.
** Saha personelleri iş başlangıcında ve belirli periyotlarda temel iş güvenliği eğitimlerine tabi tutulur.