+90 (224) 372 60 01      info@burkasan.com
Denetim Raporlama ve Eğitim

**
Oluşturulan atık yönetimi sistemi düzenli ve sürekli olarak BURKASAN çevre mühendisleri tarafından denetlenmektedir.

** Denetimlerde atık sahasının düzeni, saha personelinin çalışmaları, atık sevkiyatları, ürün imhaları ve iş güvenliği önlemleri kontrol edilmektedir. Denetimlerde elde edilen bulgular işletme yetkilileri ile paylaşılır.

**
Gerçekleştirilen faaliyetler ve alınan atıklara ilişkin aylık atık yönetimi raporları hazırlanır ve düzenli olarak işletme yetkilileri ile paylaşılır.

**
Yapılan günlük denetimlerin haricinde BURKASAN Çevre Yönetim Birimi belirli periyotlarda entegre denetimler gerçekleştirir.

** Çalışanlar için öncelikli iş başı eğitimleri, devamında ise periyodik iş güvenliği ve operasyon eğitimleri düzenli olarak verilir.

** Çalışanlar için 6 ayda bir rutin olarak ağır ve tehlikeli işler kapsamında sağlık raporları alınır.